“A logika eljuttat A-ból B-be. A képzelet eljuttat bárhová.”

Albert Einstein